Meta cung cấp chatbot AI của mình cho tất cả người dùng tại Ấn Độ

Meta mở rộng chatbot AI tại Ấn Độ cho mọi người dùng.

: Meta chính thức ra mắt chatbot AI Llama-3 cho người dùng ở Ấn Độ sau thời gian thử nghiệm trong các cuộc bầu cử. Hiện tại, Meta AI chỉ hỗ trợ tiếng Anh và chưa có ngôn ngữ địa phương. Chatbot này có thể gợi ý video trên Instagram và trả lời câu hỏi liên quan đến bài đăng trên Facebook. Ngoài ra, Meta AI có thể tạo hình ảnh từ các đề xuất và hỗ trợ trong các cuộc trò chuyện nhóm trên WhatsApp.

Sau một thời gian thử nghiệm trong cuộc bầu cử tại Ấn Độ, Meta đã triển khai rộng rãi chatbot AI của họ cho tất cả người dùng. Chatbot được hỗ trợ bởi Llama-3 và có nhiều chức năng tương tự như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google, nhưng hiện chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.

Chatbot này có sẵn qua thanh tìm kiếm trong các ứng dụng của Meta và cũng có thể truy cập qua trang web meta.ai. Người dùng có thể yêu cầu chatbot gợi ý video Reels trên Instagram và đặt câu hỏi liên quan đến các bài đăng trên Facebook.

Meta đang tiếp cận với số lượng lớn người dùng của mình tại Ấn Độ, bao gồm 500 triệu người dùng WhatsApp. Chatbot cũng có thể được sử dụng trong nhóm chat trên WhatsApp để giúp lên kế hoạch cho các hoạt động như đi du lịch hay chọn phim để xem.