Meta thử nghiệm tính năng đặt màn hình ảo tự do giống Vision Pro cho các thiết bị Quest

Meta đang thử nghiệm tính năng đặt màn hình ảo tự do cho các thiết bị Quest, tương tự Apple Vision Pro.

: Meta đang thử nghiệm tính năng cho phép người dùng đặt cửa sổ ảo tự do trên thiết bị Quest, giống Apple Vision Pro. Tính năng này hiện chỉ cho người dùng thử nghiệm beta. Nó giúp nâng cao trải nghiệm tính toán không gian cho người dùng Quest.

Meta đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép người dùng của thiết bị Quest đặt các cửa sổ ảo tự do trong không gian, tương tự như tính năng của Apple Vision Pro. Tính năng mới này hiện chỉ khả dụng cho người dùng tham gia thử nghiệm beta và hỗ trợ di chuyển ba cửa sổ từ các ứng dụng 2D như trình duyệt hoặc cửa sổ hệ điều hành xung quanh không gian của người dùng.

Điều này giúp cho thiết bị Quest 3 tiến gần hơn đến khả năng tính toán không gian của Apple Vision Pro khi sử dụng chế độ thực tế hỗn hợp. Tuy nhiên, các cửa sổ chỉ ghi nhớ vị trí của chúng trong một khoảng cách giới hạn và sẽ trở về vị trí mặc định nếu người dùng thay đổi hướng hoặc đặt lại chế độ xem.

Người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ cong và phẳng, và sử dụng một công cụ điều chỉnh độ sáng của môi trường ảo khi sử dụng ứng dụng 2D. Tuy nhiên, tính năng điều chỉnh độ sáng này chưa khả dụng cho chế độ truyền qua hình ảnh.