Microsoft tăng giá Xbox Game Pass Ultimate và ra mắt gói 'Tiêu chuẩn' mới

Microsoft tăng giá Xbox Game Pass Ultimate lên $19.99/tháng và ra mắt gói 'Tiêu chuẩn' mới không có game ra mắt từ ngày đầu.

: Microsoft sẽ tăng giá Xbox Game Pass Ultimate lên $19.99 một tháng từ ngày 12 tháng 9. Gói 'Tiêu chuẩn' mới không bao gồm game ra mắt từ ngày đầu sẽ có giá $14.99 mỗi tháng. Ngoài ra, gói này cũng cung cấp quyền truy cập vào chế độ chơi mạng trực tuyến trên console.

Microsoft sẽ điều chỉnh tăng giá Xbox Game Pass Ultimate lên mức $19.99 mỗi tháng, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9, tăng $3 so với mức giá hiện tại $16.99. Đồng thời, giá của PC Game Pass cũng sẽ tăng từ $9.99 lên $11.99 mỗi tháng, nhưng vẫn duy trì quyền truy cập vào các trò chơi ra mắt từ ngày đầu.

Song song với việc tăng giá, Microsoft sẽ giới thiệu gói Xbox Game Pass Standard mới không bao gồm game ra mắt từ ngày đầu với mức giá $14.99 mỗi tháng. Gói mới này sẽ thay thế gói Xbox Game Pass for Console hiện tại cho người dùng mới từ ngày 10 tháng 7 cho đến khi gói Standard chính thức ra mắt.

Gói Xbox Game Pass Standard mới vẫn cung cấp quyền truy cập vào chế độ chơi mạng trực tuyến trên console, điều mà gói Console trước đây không có. Các thuê bao Xbox Game Pass for Console hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này và vẫn có thể tích lũy gói dịch vụ cho đến 13 tháng từ ngày 18 tháng 9.