Một nhà phát triển đã làm cách nào đó đã chạy toàn bộ hệ điều hành trên Google Drive

Sinh viên đại học Purdue Ersei khởi động toàn bộ hệ điều hành Linux từ Google Drive, một thành tựu kỹ thuật đặc biệt.

: Sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Purdue, Ersei, đã tạo ra một kỹ thuật đặc biệt để khởi động toàn bộ hệ điều hành Linux từ Google Drive. Bằng cách sử dụng đĩa RAM FUSE, Ersei đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được kết quả này. Tuy còn chậm và có lỗi, việc khởi động này mở ra tiềm năng cho những ứng dụng tương lai.

Sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Purdue, Ersei, đã khởi động toàn bộ hệ điều hành Linux từ Google Drive. Ý tưởng này bắt đầu khi một người bạn của Ersei đã khởi động Linux từ hệ thống tệp mạng (NFS), và Ersei muốn vượt qua thành tích đó.

Sử dụng đĩa RAM FUSE để tải các thành phần quan trọng của hệ điều hành từ Google Drive trong quá trình khởi động Linux, Ersei đã kiến tạo ra một thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc. Quá trình này gặp nhiều khó khăn với các hình ảnh EFI, pivot_root và lỗi liên quan đến liên kết tượng trưng của Google Drive.

Việc khởi động được thực hiện trên một máy tính xách tay không có bộ nhớ cục bộ đã mang lại kết quả là hệ điều hành Arch Linux được tải hoàn toàn từ Google Drive. Mặc dù tốc độ chậm và có lỗi về quyền truy cập và thuộc tính, Ersei vẫn lạc quan về tiềm năng ứng dụng trong tương lai như lưu trữ Git hoặc kết nối SSH.