Mustafa Suleyman của Microsoft nói rằng anh ấy yêu mến Sam Altman và tin rằng Altman chân thành về an toàn trí tuệ nhân tạo

Suleyman ca ngợi Altman và sự an toàn AI, nhấn mạnh sự hợp tác với OpenAI, vai trò của AI trong giáo dục và quan hệ với Trung Quốc.

: Mustafa Suleyman của Microsoft bày tỏ sự tôn trọng đối với Sam Altman và tin vào sự chân thành của ông về an toàn AI. Suleyman nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ với OpenAI, cũng như vai trò tiềm năng của AI trong lớp học. Ông cũng kêu gọi sự hợp tác với Trung Quốc trong phát triển công nghệ AI.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Aspen Ideas Festival, Mustafa Suleyman, CEO của Microsoft AI, bày tỏ sự tôn trọng đối với Sam Altman, CEO của OpenAI và tin tưởng vào cam kết chân thành của ông về an toàn trí tuệ nhân tạo. Suleyman nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng giữa Microsoft và OpenAI, đồng thời chỉ ra rằng mối quan hệ này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới.

Suleyman cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc chậm lại quá trình phát triển AI để đảm bảo an toàn và kêu gọi quy định kỹ càng hơn. Ông cho rằng sự hợp tác và đối thoại là cần thiết để kiểm soát các công nghệ ngày càng mạnh mẽ và phổ biến này.

Ngoài ra, Suleyman đưa ra ý kiến về việc sử dụng AI trong giáo dục, so sánh với sự ra đời của máy tính cầm tay và dự đoán AI sẽ đóng vai trò hỗ trợ giáo viên. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực AI, thay vì tiếp tục theo đuổi cuộc đua công nghệ căng thẳng.