Năm 2024, nhiều startup của Y Combinator chỉ muốn vòng gọi vốn nhỏ - nhưng có một điều kiện

Nhiều startup của Y Combinator năm 2024 chỉ muốn gọi vốn nhỏ, nhưng điều kiện phải chấp nhận là tăng vốn với mức định giá cao hơn so với thị trường chung.

: Nhiều startup của Y Combinator năm 2024 nhắm tới các vòng gọi vốn nhỏ hơn, khoảng từ 1.5 triệu đến 2 triệu USD, với định giá sau gọi vốn khoảng 15 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ muốn từ bỏ 10% cổ phần, không bao gồm 7% cổ phần tiêu chuẩn của YC. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn vì nhiều nhà đầu tư sớm yêu cầu sở hữu ít nhất 10% cổ phần.

Năm 2024, nhiều startup của Y Combinator (YC) bất ngờ chỉ muốn gọi vốn nhỏ, khoảng từ 1.5 triệu đến 2 triệu USD với định giá sau tiền tầm 15 triệu USD. Họ không tìm kiếm nhà đầu tư dẫn đầu mà thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư thiên thần. Điều này xảy ra mặc dù các nhà đầu tư mầm mống truyền thống muốn rót vốn vào những công ty này, nhưng yêu cầu tối thiểu sở hữu cổ phần ít nhất 10%, trong khi các startup YC chỉ muốn từ bỏ 10% cổ phần.

YC đã nâng tiêu chuẩn đầu tư của họ lên 500.000 USD vào năm 2022, khiến nhiều startup tìm cách gọi ít vốn hơn và từ bỏ ít cổ phần hơn. Tuy nhiên, các vòng gọi vốn này thậm chí còn gặp khó khăn trong việc đạt được các điều kiện định giá cao hơn so với thị trường chung. Số liệu từ PitchBook cho thấy mức trung bình của các thương vụ gọi vốn mầm mống là 3.1 triệu USD với định giá trước tiền là 12 triệu USD.

Một số startup YC đã đi theo hướng gọi vốn ban đầu. Các công ty như Leya, Yoneda Labs, và Basalt đã gọi vốn thành công từ 3.5 đến 10.5 triệu USD. Nhưng xu hướng này có thể khiến các startup gặp khó khăn nếu cần gọi thêm vốn giữa vòng seed và Series A do thiếu nhà đầu tư dẫn đầu và mạng lưới kết nối.