NASA chụp hình ảnh của một tiểu hành tinh có đủ kích thước để có một vệ tinh riêng

NASA chụp ảnh tiểu hành tinh lớn có vệ tinh riêng, phát hiện vào ngày 27/6 bằng đĩa radar Goldstone.

: NASA chụp ảnh tiểu hành tinh 2011 UL21 và vệ tinh của nó bằng đĩa radar Goldstone ngày 27/6. Tiểu hành tinh rộng một dặm và vệ tinh cách khoảng 1,9 dặm. Hình ảnh radar cũng ghi lại một tiểu hành tinh nhỏ khác, 2024 MK, ngày 29/6.

NASA đã chụp ảnh một tiểu hành tinh lớn tên là 2011 UL21 và vệ tinh riêng của nó vào ngày 27/6 bằng đĩa radar Goldstone. Tiểu hành tinh này ước tính rộng khoảng một dặm và vệ tinh của nó quay quanh ở khoảng cách 1,9 dặm.

Theo các nhà khoa học của NASA, việc tìm thấy các hệ thống nhị phân này rất quan trọng để đo đạc quỹ đạo, khối lượng và mật độ. Các dữ liệu này hỗ trợ nghiên cứu sự hình thành của các tiểu hành tinh.

Ngoài ra, Goldstone cũng chụp được hình ảnh của tiểu hành tinh nhỏ tên 2024 MK vào ngày 29/6. Tiểu hành tinh này nhỏ hơn nhiều, chỉ rộng 500 foot và đến gần Trái Đất ở khoảng cách 184,000 dặm.