Nhà cung cấp dịch vụ internet bị cáo buộc cài đặt phần mềm độc hại trên 600,000 máy tính của khách hàng để can thiệp vào lưu lượng torrent

ISP KT của Hàn Quốc bị cáo buộc cài phần mềm độc hại trên 600,000 máy tính để hạn chế lưu lượng torrent.

: ISP KT tại Hàn Quốc bị cáo buộc cài phần mềm độc hại lên 600,000 máy tính khách hàng nhằm hạn chế lưu lượng torrent. Với mục đích tiết kiệm chi phí băng thông, KT đã sử dụng phương pháp này thay cho việc giảm tốc độ mạng. Vụ việc được điều tra bởi JBTC và Cảnh sát Quận Nam Gyeonggi.

ISP KT, một trong những nhà cung cấp dịch vụ internet lớn nhất Hàn Quốc, bị cáo buộc đã cài đặt phần mềm độc hại lên 600,000 máy tính của khách hàng để hạn chế lưu lượng torrent. JBTC báo cáo rằng hành động này nhằm ngăn chặn lưu lượng dữ liệu gây áp lực tài chính lớn đến công ty.

Phương pháp cài đặt phần mềm độc hại của KT được cho là bao gồm các bước phát triển, phân phối phần mềm và nghe lén dữ liệu người dùng. Việc này đã gây ra sự sụp đổ và lỗi dịch vụ Webhard, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ của hàng ngàn khách hàng.

Cảnh sát Quận Nam Gyeonggi đã thực hiện lục soát trung tâm dữ liệu và trụ sở chính của KT, tin rằng công ty vi phạm Luật Bảo vệ Bí mật Truyền thông và Luật Mạng thông tin và Truyền thông. Cuộc điều tra bổ sung vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh sự tham gia của 13 người, bao gồm cả nhân viên của KT và đối tác.