Nhà tiên phong về robot của MIT, Rodney Brooks, cho rằng mọi người đang đánh giá quá cao AI tạo sinh

Rodney Brooks cho rằng AI tạo sinh đang bị đánh giá cao và cần thận trọng khi áp dụng công nghệ này vào các trường hợp nhất định.

: Rodney Brooks cho rằng sự cường điệu về AI tạo sinh cần được điều chỉnh lại. Ông cho biết công nghệ này giỏi nhưng không toàn diện như nhiều người tưởng. Brooks cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết các vấn đề có thể giải quyết và tối ưu hóa trong ngữ cảnh cụ thể.

Rodney Brooks, một chuyên gia về robot và trí tuệ nhân tạo, tin rằng AI tạo sinh đang bị đánh giá quá cao và thật sự cần phải cẩn trọng khi đánh giá khả năng của nó. Ông nhấn mạnh rằng trong khi AI tạo sinh có thể thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, con người có xu hướng phóng đại khả năng của nó và cố gắng áp dụng nó vào những tình huống không hợp lý.

Brooks cũng đưa ra ví dụ về công ty của mình, Robust.ai, và việc sử dụng AI tạo sinh trong hoạt động kho hàng. Ông cho biết, thay vì dùng AI để điều khiển robot, kết nối chúng với luồng dữ liệu từ phần mềm quản lý kho hàng sẽ hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Brooks cũng chia sẻ rằng công nghệ cần dễ hiểu và được thiết kế cho các mục đích cụ thể, đồng thời cần tính toán đến lợi tức đầu tư. Đối với các trường hợp ngoại lệ khó giải quyết, ông cho rằng sẽ mất nhiều thập kỷ để khắc phục chúng và sự tiến bộ công nghệ có thể không luôn theo quy luật Moore.