Nhà văn theo chủ nghĩa siêu nhân dự đoán siêu trí tuệ nhân tạo, sự bất tử và điểm kỳ dị vào năm 2045

Ray Kurzweil dự đoán AI đạt trí tuệ con người năm 2029 và kỳ dị điểm năm 2045, mở ra khả năng bất tử và trí tuệ siêu việt.

: Ray Kurzweil cho rằng AI sẽ đạt trí tuệ con người vào năm 2029 và kỳ dị điểm sẽ xảy ra vào năm 2045. Ông tiên đoán sự hợp nhất giữa con người và công nghệ sẽ đem lại khả năng bất tử. Sự phát triển của AI sẽ thay đổi xã hội và tạo ra nền kinh tế tự động toàn cầu.

Raymond Kurzweil, một nhà khoa học máy tính và tác giả nổi tiếng, dự đoán AI sẽ đạt trình độ trí tuệ tương đương con người vào năm 2029, còn kỳ dị điểm - khi con người và công nghệ hợp nhất - sẽ diễn ra vào năm 2045. Ông tin rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các giao diện não-máy sẽ giúp con người có được sức mạnh trí tuệ vượt trội và mở ra khả năng sống bất tử.

Kurzweil cho rằng để đưa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lên tầm cao mới chỉ cần nâng cao sức mạnh tính toán. Ông cũng dự đoán rằng các kỹ sư máy học sẽ giải quyết được các vấn đề như hình ảnh AI kỳ quặc và các ảo giác thông qua các thuật toán tiên tiến hơn được đào tạo trên nhiều dữ liệu hơn.

Sự phát triển của AI sẽ tạo ra nền kinh tế tự động toàn cầu, đồng thời kéo theo những thay đổi đáng kể trong xã hội, từ mất việc làm đến tạo ra các cơ hội nghề nghiệp mới. Kurzweil cũng kỳ vọng rằng thu nhập cơ bản toàn cầu sẽ giúp giảm bớt sự đau khổ do những thay đổi này mang lại và công nghệ có thể thậm chí hồi sinh người chết qua các avatar AI và thực tế ảo.