Nintendo hết linh kiện thay thế cho Wii U, ngừng dịch vụ sửa chữa tại Nhật Bản

Nintendo ngừng dịch vụ sửa chữa Wii U tại Nhật do hết linh kiện thay thế từ 3/7/2024.

: Nintendo chính thức ngừng dịch vụ sửa chữa Wii U tại Nhật Bản từ ngày 3/7/2024 do hết linh kiện thay thế. Dịch vụ này trước đó đã được thông báo sẽ kết thúc khi hết linh kiện. Wii U đã bán được hơn 13 triệu đơn vị và hơn 100 triệu phần mềm.

Nintendo đã ngừng dịch vụ sửa chữa Wii U tại Nhật Bản từ ngày 3/7/2024 do hết linh kiện thay thế. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, dịch vụ hỗ trợ của Nintendo đã thông báo rằng họ sẽ ngừng dịch vụ này khi hết linh kiện hiện có.

Hệ thống Wii U ban đầu được phát hành vào năm 2012 và đã bán được hơn 13 triệu đơn vị, cùng với hơn 100 triệu phần mềm. Nintendo cũng đã ngừng các máy chủ trực tuyến của Wii U và 3DS vào đầu năm nay, đánh dấu sự kết thúc của các thế hệ này.

Dịch vụ này đã ngừng tại Bắc Mỹ và các nơi khác từ nhiều năm trước, do đó không có gì thay đổi ở các khu vực đó. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Nintendo, nơi liệt kê các hệ thống khác cũng đã ngừng hỗ trợ sửa chữa.