OmniAI biến đổi dữ liệu doanh nghiệp cho AI

OmniAI biến đổi dữ liệu không cấu trúc của doanh nghiệp để phù hợp với AI.

: OmniAI được thành lập bởi Anna Pojawis và Tyler Maran để giải quyết vấn đề khai thác dữ liệu trong doanh nghiệp. Công ty cung cấp công cụ đồng bộ hóa dữ liệu với các dịch vụ lưu trữ và cơ sở dữ liệu, cho phép sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn. OmniAI đã ký hợp đồng với 10 khách hàng và dự kiến doanh thu định kỳ hàng năm đạt 1 triệu USD vào năm 2025.

Anna Pojawis và Tyler Maran, cựu kỹ sư của các startup được Y Combinator hỗ trợ, đã thành lập OmniAI nhằm biến đổi dữ liệu không cấu trúc của doanh nghiệp thành dữ liệu mà các ứng dụng phân tích và AI có thể hiểu được. Họ nhận thấy rằng nhiều công ty trong ngành có quy định nghiêm ngặt như y tế và tài chính gặp khó khăn trong việc phân tích dữ liệu do hạn chế kỹ thuật và bảo mật.

OmniAI kết nối với các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu của công ty, chuẩn bị dữ liệu và cho phép công ty chạy mô hình của họ, ví dụ như mô hình ngôn ngữ lớn. Tất cả công việc được thực hiện trên đám mây của công ty, đám mây riêng của OmniAI hoặc môi trường tại chỗ, theo lời Maran, điều này giúp cải thiện bảo mật.

Gần đây, OmniAI đã đóng vòng gọi vốn hạt giống trị giá 3,2 triệu USD do FundersClub dẫn dắt và được định giá 30 triệu USD. Công ty đã ký hợp đồng với 10 khách hàng, bao gồm Klaviyo và Carrefour, và kỳ vọng doanh thu định kỳ hàng năm sẽ đạt 1 triệu USD vào năm 2025.