OpenAI đã hoãn việc ra mắt các trợ lý giọng nói hấp dẫn của ChatGPT

OpenAI trì hoãn ra mắt trợ lý giọng nói ChatGPT tới mùa thu để đảm bảo an toàn và độ tin cậy.

: OpenAI đã hoãn việc ra mắt các trợ lý giọng nói của ChatGPT tới mùa thu, do cần thêm thời gian để đảm bảo an toàn và độ tin cậy. Một nhóm người dùng nhỏ sẽ thử nghiệm trước khi ra mắt rộng rãi. Tính năng cho phép trợ lý dùng camera điện thoại cũng bị trì hoãn tương tự.

OpenAI đã thông báo trì hoãn việc ra mắt các trợ lý giọng nói ChatGPT mà họ đã giới thiệu vào tháng trước. Công ty cho biết cần thêm thời gian để đạt đến mức độ an toàn và độ tin cậy trước khi triển khai rộng rãi tính năng này.

Các trợ lý giọng nói sẽ được mở ra cho một nhóm nhỏ người dùng để thu thập phản hồi trước khi chính thức áp dụng cho tất cả khách hàng trả tiền của ChatGPT vào mùa thu. OpenAI đang cải thiện khả năng nhận biết và từ chối nội dung không phù hợp, cũng như nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn bị hạ tầng để đáp ứng hàng triệu người dùng đồng thời.

Bên cạnh đó, tính năng cho phép trợ lý giọng nói sử dụng camera điện thoại để hiểu về thế giới xung quanh cũng đã bị trì hoãn đến mùa thu. OpenAI khẳng định thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và độ tin cậy cao.