OpenAI ký thỏa thuận với Reddit để huấn luyện AI bằng các bài đăng của bạn

OpenAI và Reddit đã ký thỏa thuận để OpenAI truy cập vào nội dung thời gian thực từ API của Reddit và phát triển các tính năng AI mới dựa trên dữ liệu này.

: OpenAI đã ký thỏa thuận với Reddit để truy cập nội dung thời gian thực từ API của Reddit. Thỏa thuận này sẽ giúp OpenAI cải thiện các sản phẩm như ChatGPT. Reddit cũng sẽ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI để phát triển các ứng dụng AI.

OpenAI vừa ký kết một thỏa thuận để truy cập vào dữ liệu thời gian thực từ API của Reddit. Thỏa thuận này cho phép OpenAI sử dụng các bài đăng trên Reddit để nâng cao khả năng của ChatGPT và các sản phẩm AI khác. Bên phía Reddit, thỏa thuận này mở ra cơ hội áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI để phát triển những tính năng AI mới sâu sắc hơn cho người dùng và các quản trị viên của họ.

Mặc dù các chi tiết tài chính của thỏa thuận này không được tiết lộ, nó gợi nhớ đến một thỏa thuận tương tự mà Reddit đã ký với Google đầu năm nay với giá trị được báo cáo là 60 triệu USD. Tuy nhiên, Reddit và OpenAI không đề cập đến việc sử dụng dữ liệu này để huấn luyện các mô hình, điều khác biệt so với thỏa thuận với Google mà trong đó Reddit đã nêu rõ về việc cung cấp cách hiệu quả hơn để huấn luyện các mô hình cho Google. Sự việc này xảy ra sau khi Reddit đã từng đe dọa chặn các công cụ web crawl của Google truy cập vào dữ liệu của họ.

Điều đáng chú ý là CEO của OpenAI, Sam Altman, cũng là một cổ đông của Reddit, nhưng theo thông báo, thỏa thuận này do COO của OpenAI dẫn dắt và được Hội đồng Quản trị độc lập của họ phê duyệt. Tổng thể, deal này không chỉ giúp OpenAI có thêm dữ liệu phong phú để cải tiến sản phẩm, mà còn giúp Reddit tiếp tục tiến lên với các tính năng AI mới, tạo thêm giá trị cho người dùng và cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem phản ứng của cộng đồng Reddit sẽ ra sao trước thỏa thuận này.