PCIe 7.0 đạt tốc độ ấn tượng 128 GT/s trong buổi trình diễn kết nối quang

PCIe 7.0 đạt tốc độ 128 GT/s trong buổi trình diễn sử dụng kết nối quang.

: PCIe 7.0 đã đạt được tốc độ ấn tượng 128 gigatransfers mỗi giây (GT/s) trong buổi trình diễn bằng kết nối quang tại PCI-SIG DevCon 2024. Chuẩn này hứa hẹn sẽ thay thế CopperLink, mang lại khả năng tốc độ và băng thông cao hơn đáng kể cho các ứng dụng doanh nghiệp. Các đặc điểm mới như PAM4 và FEC cũng đã được trình diễn, nhấn mạnh tiến bộ trong công nghệ PCIe.

PCIe 7.0, trong đợt trình diễn tại PCI-SIG DevCon 2024, đã đạt đến mốc tốc độ ấn tượng 128 GT/s sử dụng các thành phần có sẵn, qua kết nối quang. Buổi trình diễn này kéo dài liên tục hơn hai ngày mà không bị gián đoạn, chứng tỏ độ ổn định và hiệu suất vượt trội của kết nối quang so với CopperLink truyền thống.

Công nghệ kết nối quang đang được nhắm tới các ứng dụng doanh nghiệp, bao gồm điện toán đám mây, HPC và trung tâm dữ liệu, nhờ vào khả năng cung cấp tốc độ và băng thông cao hơn hẳn. Với việc dần dần thay thế CopperLink, kết nối quang có thể mang lại nhiều lựa chọn và khả năng tùy chỉnh cao hơn cho các nhà xây dựng máy chủ và trung tâm dữ liệu.

Sự phát triển của PCIe 7.0 và công nghệ kết nối quang vẫn đang tiếp tục được thực hiện bởi nhóm PCI-SIG, với dự kiến đưa vào sử dụng thực tế vào năm 2028. Sự đổi mới bao gồm các công nghệ như PAM4, FEC nhẹ và các đặc điểm kiểm soát lưu lượng mới, góp phần tạo ra bước tiến mới trong công nghệ mạng và kết nối.