Phản ứng tiêu cực đối với Cyberpunk 2077 'đã thay đổi tôi và chúng tôi như một studio', theo lời một nhà phát triển của CDPR.

Cyberpunk 2077 đã thay đổi CDPR và sự thành công của Phantom Liberty nhờ thay đổi phong cách sản xuất.

: Phản ứng tiêu cực với Cyberpunk 2077 đã thay đổi CDPR. Sự thành công của Phantom Liberty chỉ có thể đạt được nhờ vào phản ứng tiêu cực ban đầu. CD Projekt Red hiện đang tập trung vào dự án The Witcher mới.

Phản ứng tiêu cực đối với Cyberpunk 2077 vào tháng 12/2020 đã khiến CD Projekt Red (CDPR) thay đổi phong cách sản xuất. Điều này đã giúp DLC Phantom Liberty ra mắt thành công hơn.

Paweł Sasko, nhà thiết kế nhiệm vụ cao cấp tại CDPR, khẳng định rằng nếu không có phản ứng ban đầu tiêu cực, Phantom Liberty sẽ không thể thành công hơn tại thời điểm ra mắt. Số lượng nhân sự làm việc trên Cyberpunk 2077 đã giảm từ 17 người vào ngày 29/2/2024 xuống còn 0 vào ngày 30/4/2024.

Bây giờ, CD Projekt Red chuyển hướng hoàn toàn sang dự án tiếp theo trong loạt game Witcher, với mã hiện tại là Polaris. Studio đã rời bỏ hoàn toàn Cyberpunk 2077, và tập trung mọi sức lực vào dự án mới này.