Picsart và Getty đang phát triển một trình tạo ảnh AI được huấn luyện hoàn toàn trên nội dung có bản quyền

Picsart và Getty phát triển AI tạo ảnh dựa trên nội dung có bản quyền.

: Picsart đã hợp tác với Getty để xây dựng trình tạo ảnh AI chỉ sử dụng hình ảnh có bản quyền. Mô hình này cung cấp giải pháp an toàn về mặt thương mại và sẽ có quyền sử dụng thương mại toàn diện. Dịch vụ chỉ dành cho người đăng ký trả phí của Picsart và sẽ được truy cập qua API của Picsart.

Picsart, một nền tảng chỉnh sửa ảnh phổ biến, đã hợp tác với Getty để phát triển một trình tạo ảnh AI hoàn toàn huấn luyện trên hình ảnh có bản quyền. Các hình ảnh được tạo ra từ mô hình này sẽ có đầy đủ quyền sử dụng thương mại, giải quyết mối lo ngại về vi phạm bản quyền ảnh do AI tạo.

Dịch vụ này nhằm cung cấp một giải pháp an toàn và chịu trách nhiệm hơn so với các nền tảng hiện có và chỉ dành cho người đăng ký trả phí của Picsart. Getty cũng đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo bằng cách bồi thường hàng năm cho các nhà sáng tạo được bao gồm trong cơ sở dữ liệu hình ảnh.

Dự kiến, mô hình AI này sẽ được ra mắt vào cuối năm nay và sẽ chỉ có thể truy cập thông qua dịch vụ API của Picsart. Getty đang tìm cách tránh bất kì phản ứng tiêu cực nào bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng hình ảnh có bản quyền.