Pin lithium-ion có một vấn đề hóa học kéo dài

Pin lithium-ion có thể là nguồn gây ô nhiễm hóa chất vĩnh cửu, đặc biệt là bis-FASI, phát hiện trong nghiên cứu mới.

: Pin lithium-ion trong các thiết bị hàng ngày và xe điện có thể là nguồn phát sinh hóa chất vĩnh cửu bis-FASI. Nghiên cứu này cho thấy bis-FASI xuất hiện trong đất, nước và tuyết gần các cơ sở sản xuất. Cần có các biện pháp để đánh giá rủi ro môi trường từ các hệ thống năng lượng tái tạo và pin lithium-ion.

Pin lithium-ion có thể là một nguồn gây ô nhiễm hóa chất vĩnh cửu, đặc biệt là chất bis-perfluoroalkyl sulfonimides (bis-FASI). Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications đã tìm thấy bis-FASI trong đất, phù sa, nước và tuyết xung quanh các cơ sở sản xuất, cũng như trong dòng chảy từ bãi rác.

Nghiên cứu này thu thập mẫu từ 87 địa điểm khác nhau ở Minnesota, Kentucky, Bỉ và Pháp từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022. Các nhà nghiên cứu tìm thấy nồng độ bis-FASI ở mức phần tỷ, cao hơn nhiều so với giới hạn mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đặt ra cho các loại PFAS khác trong nước uống.

Nhà sản xuất 3M cam kết ngừng sản xuất hóa chất vĩnh cửu vào cuối năm tới và tiếp tục dọn dẹp ô nhiễm gần các cơ sở của mình. Trong khi đó, nhu cầu về pin lithium-ion cho xe điện và năng lượng mặt trời và gió đang gia tăng, đòi hỏi các biện pháp đánh giá rủi ro môi trường kịp thời.