Quỹ khởi nghiệp của OpenAI tài trợ cho dự án chăm sóc sức khỏe sử dụng AI với Arianna Huffington

Thrive AI Health, được hỗ trợ bởi Arianna Huffington và Sam Altman, phát triển 'AI health coach' để đưa ra lời khuyên về lối sống lành mạnh.

: Thrive AI Health, backed by Thrive Global và OpenAI Startup Fund, tạo ra trợ lý sức khỏe AI để đưa ra lời khuyên cá nhân hóa về giấc ngủ, thực phẩm, và quản lý căng thẳng. CEO DeCarlos Love dẫn dắt dự án với sự hỗ trợ từ Alice L. Walton Foundation và Alice L. Walton School of Medicine. Các đối tác bao gồm Stanford Medicine cam kết làm cho trợ lý sức khỏe AI trở nên chính xác và bảo mật.

Thrive AI Health, với sự ủng hộ từ Arianna Huffington và Sam Altman, hướng đến việc xây dựng một 'AI health coach' được đào tạo dựa trên nghiên cứu khoa học và dữ liệu y tế. Công ty sử dụng nền tảng dữ liệu sức khỏe mới và hợp tác với các đối tác như Stanford Medicine để tạo ra một trợ lý ảo trên smartphone. CEO DeCarlos Love, từng làm việc tại Google’s Fitbit, đứng đầu dự án với sự ủng hộ tài chính từ Alice L. Walton Foundation và Alice L. Walton School of Medicine.

Arianna Huffington và Sam Altman nhấn mạnh ý định của dự án là cung cấp các khuyến nghị về sức khỏe chính xác và cá nhân hóa, chẳng hạn như thay soda bằng nước chanh hoặc bắt đầu thói quen giải lao vào lúc 10 giờ tối. Tuy nhiên, họ cũng ý thức được những trở ngại kỹ thuật và pháp lý mà các nỗ lực công nghiệp trước đây đã gặp phải. Thrive AI Health cam kết bảo mật dữ liệu và đảm bảo người dùng có tiếng nói cuối cùng trong việc chọn thông tin mà sản phẩm của họ sử dụng.

Lịch sử cho thấy việc cân bằng giữa công nghệ và bảo mật thông tin cá nhân là một thử thách lớn. Ví dụ, scandal của Google’s DeepMind vào năm 2016 và các vụ vi phạm dữ liệu gần đây nhấn mạnh rủi ro trong việc giao phó dữ liệu y tế nhạy cảm cho bên thứ ba. Mặc dù thách thức lớn, Huffington và Altman khẳng định rằng Thrive AI Health sẽ cố gắng tạo ra một cách tiếp cận cẩn thận hơn để 'dân chủ hóa' việc huấn luyện sức khỏe và giải quyết các bất bình đẳng y tế đang tăng.