Quỹ Khởi nghiệp OpenAI đã âm thầm huy động được 15 triệu USD

OpenAI Startup Fund gọi vốn thành công 15 triệu USD từ 2 nhà đầu tư ẩn danh.

: Quỹ OpenAI Startup Fund, liên quan nhưng tách biệt với OpenAI, đã đóng một khoản đầu tư 15 triệu USD từ hai nhà đầu tư không tiết lộ danh tính. Quỹ này đã sử dụng một phương tiện đặc biệt (SPV) để huy động vốn, đánh dấu lần thứ hai họ làm điều này kể từ tháng 2 với một khoản 10 triệu USD. Sam Altman, CEO của OpenAI, đã chuyển quyền kiểm soát quỹ cho Ian Hathaway, người đã quản lý quỹ từ năm 2021.

Quỹ OpenAI Startup Fund, dù có mối liên hệ nhưng hoạt động độc lập với OpenAI, vừa mới kín đáo huy động một khoản đầu tư trị giá 15 triệu USD từ hai nhà đầu tư không được tiết lộ danh tính vào ngày 19 tháng 4, dựa trên một bản công bố với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ. Quỹ này tập trung vào đầu tư cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu, chủ yếu liên quan đến AI trong lĩnh vực giáo dục, luật và khoa học. Quỹ sử dụng một phương tiện đặc biệt (SPV) gọi là OpenAI Startup Fund SPV II, L.P. để huy động vốn, cho phép nhiều nhà đầu tư góp vốn vào một công ty hoặc quỹ duy nhất.

Sam Altman, CEO của OpenAI, đã kiểm soát quỹ này trong một thời gian dài trước khi chuyển quyền kiểm soát cho Ian Hathaway vào tháng 4. Việc chuyển giao này diễn ra sau khi có những chỉ trích về việc Altman có quyền kiểm soát cuối cùng trong các khoản đầu tư của quỹ, gây ra mối lo ngại về xung đột lợi ích dù OpenAI và Altman không có lợi ích tài chính trong quỹ. Tính đến năm ngoái, quỹ đã cam kết 175 triệu USD và giữ giá trị tài sản ròng 325 triệu USD, hỗ trợ cho hơn mười hai startups khác nhau.

Các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Harvey về công nghệ pháp lý, Ambiance Healthcare và công ty robot biểu cảm Figure AI. Quỹ cũng chứa một chương trình ấp ủ gọi là Converge, hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Sự kiểm soát và hỗ trợ từ Altman, cùng với việc gọi vốn thành công qua SPV, cho thấy tiềm năng lớn của quỹ trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp sử dụng AI.