SEC kiện Consensys về nghi vấn MetaMask staking và môi giới

SEC kiện Consensys vì MetaMask vi phạm luật chứng khoán và môi giới trái phép.

: SEC cáo buộc MetaMask của Consensys là môi giới chứng khoán không đăng ký và vi phạm luật chứng khoán bằng dịch vụ staking. Vụ kiện cũng nhắm đến các dịch vụ staking Lido và Rocket Pool. Consensys đã kiện trước SEC để ngăn chặn vụ kiện hiện tại.

SEC đã kiện Consensys, cáo buộc MetaMask là môi giới chứng khoán không đăng ký và dịch vụ staking của họ vi phạm luật chứng khoán. Các dịch vụ staking của Lido và Rocket Pool cũng bị nhắm đến với cáo buộc tương tự liên quan đến các token stETH và rETH.

MetaMask, ví Ethereum phổ biến nhất, bị chỉ trích vì tính năng 'Swaps' cho phép giao dịch tài sản kỹ thuật số trực tiếp trong ứng dụng. Consensys đã thu phí từ hơn 36 triệu giao dịch, trong đó ít nhất 5 triệu giao dịch liên quan đến chứng khoán crypto.

Để đáp trả, Consensys tuyên bố rằng SEC không có quyền lực để điều chỉnh các giao diện phần mềm như MetaMask. Joe Lubin, CEO của Consensys, khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện để bảo vệ tương lai của web3.