Slack đã thu thập dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự cho phép.

Slack đã thu thập dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự cho phép, gây ra nhiều tranh cãi về quyền riêng tư và an ninh dữ liệu.

: Slack đã sử dụng dữ liệu từ tin nhắn, tệp và thông tin người dùng để huấn luyện các mô hình AI mà không thông báo trước và xin phép người dùng. Người dùng chỉ có thể từ chối cho phép thông qua yêu cầu của quản trị viên tổ chức. Nhiều người dùng và chuyên gia bảo mật đã phản đối mạnh mẽ, chỉ trích Slack vì chính sách này.

Slack đã bị phát hiện thu thập dữ liệu tin nhắn, tệp và thông tin người dùng để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự đồng ý của người dùng. Việc này đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng, đặc biệt là sau khi thông tin này được một người dùng phát hiện và đăng tải trên mạng xã hội X/Twitter. Trong bài viết, Corey Quinn, một giám đốc điều hành tại Duckbill Group, đã chỉ trích mạnh mẽ Slack về việc sử dụng dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý rõ ràng, yêu cầu Slack phải giải thích hành động của mình. Đáp lại, đại diện của Slack đã xác nhận việc sử dụng dữ liệu này nhưng khẳng định rằng dữ liệu này không được sử dụng cho các dịch vụ AI cao cấp của họ, mà chỉ dành cho các mô hình máy học cấp độ nền tảng như gợi ý kênh và biểu tượng cảm xúc, và kết quả tìm kiếm.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn tỏ ra bất bình vì họ không hề được thông báo trước về việc này và không có cơ hội từ chối. Quy trình từ chối cho phép cũng phức tạp và phải được thực hiện bởi quản trị viên của tổ chức thông qua một quy trình cụ thể. Một số nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng bảo mật đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của Slack. Meredith Whittaker, chủ tịch của ứng dụng tin nhắn Signal, đã nhấn mạnh rằng Signal không thu thập dữ liệu người dùng ngay từ đầu và do đó không có gì để 'mỏ' cho AI, làm tăng sự nghi ngờ về Slack.

Các đánh giá trái chiều về chính sách quyền riêng tư của Slack càng làm gia tăng áp lực đối với công ty trong bối cảnh các công ty công nghệ khác cũng đang cố gắng phát triển phần mềm thông minh hơn. Các điểm không nhất quán trong chính sách của Slack, với một phần tuyên bố rằng công ty không thể truy cập nội dung cơ bản khi phát triển các mô hình AI, trong khi một trang khác lại khẳng định rằng dữ liệu người dùng không được sử dụng để huấn luyện AI của Slack, đã khiến người dùng càng thêm nghi ngờ. Một kỹ sư của Slack đã cố gắng giải thích rằng các quy tắc quyền riêng tư ban đầu tập trung vào công việc tìm kiếm và gợi ý đã thực hiện từ trước, nhưng cần được cập nhật để phản ánh tình hình hiện tại.