Sony sẽ khởi động lại sàn giao dịch tiền mã hoá Nhật Bản Whalefin, được mua từ Amber Group vào năm 2023

Sony sẽ khởi động lại sàn giao dịch tiền mã hoá Nhật Bản Whalefin, mua từ Amber Group năm 2023.

: Sony sẽ tái khởi động sàn giao dịch tiền mã hoá Whalefin sau khi mua lại từ Amber Group vào năm 2023. Amber Japan, đơn vị của Amber Group, đã được đổi tên thành S.BLOX sau khi được Sony mua lại thông qua Quetta Web. Đây là bước tiến chính thức của Sony vào lĩnh vực tiền mã hoá.

Sony sẽ khởi động lại sàn giao dịch tiền mã hoá Whalefin, từng được Amber Group mua vào năm 2022. Thỏa thuận đã được báo cáo gần đây bởi Wu Blockchain, và chi tiết sau đó được tiết lộ bởi The Block.

Vào thứ Hai, Whalefin thông báo rằng công ty mẹ Amber Japan đã được đổi thương hiệu thành S.BLOX sau khi được mua lại bởi Quetta Web, một đơn vị của Sony, vào tháng 8 năm 2023. Các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ.

Sony, công ty đã có những bước đi trong lĩnh vực Web 3 thông qua các khoản đầu tư và hợp tác, dự định khởi động lại sàn giao dịch với một ứng dụng mới. Đây đánh dấu bước tiến chính thức của Sony vào lĩnh vực tiền mã hoá.