Thẩm phán Mỹ cho phép phần lớn vụ kiện của SEC chống lại Binance tiếp tục, bác bỏ cáo buộc bán thứ cấp

Thẩm phán Jackson cho phép tiếp tục hầu hết các cáo buộc của SEC chống lại Binance và Changpeng Zhao, bác bỏ cáo buộc bán thứ cấp BNB.

: Thẩm phán Amy Berman Jackson cho phép các cáo buộc của SEC chống lại Binance và Changpeng Zhao tiếp tục, trừ cáo buộc liên quan đến bán thứ cấp BNB. SEC đã kiện Binance, Binance.US và Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang. Thẩm phán Jackson cũng bác bỏ lý luận rằng SEC không thể thực thi các hành động pháp lý đối với các thực thể tiền điện tử theo "Học thuyết về các câu hỏi quan trọng" (major questions doctrine).

Thẩm phán Amy Berman Jackson của Tòa án Quận Columbia đã ra phán quyết cho phép các cáo buộc của SEC chống lại Binance về việc chào bán và bán BNB sơ cấp, dịch vụ staking, không đăng ký và cáo buộc gian lận tiếp tục. Tuy nhiên, bà đã cho phép Binance và Changpeng Zhao được bác bỏ các cáo buộc liên quan đến bán thứ cấp BNB và Simple Earn.

Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Binance, Binance.US và Zhao đã cung cấp các dịch vụ giao dịch và môi giới không đăng ký tại Hoa Kỳ. Jackson đã dựa vào phán quyết của Thẩm phán Analisa Torres trong vụ kiện của SEC chống lại Ripple Labs để bác bỏ cáo buộc về bán thứ cấp BNB.

Thẩm phán Jackson cũng loại bỏ lý luận sử dụng "Học thuyết về các câu hỏi quan trọng" (major questions doctrine) để ngăn chặn SEC thực thi các hành động pháp lý đối với lĩnh vực tiền điện tử. Phán quyết cũng xác định rằng phân biệt hợp đồng đầu tư với các token là cần thiết và phù hợp với các quy định từ Tòa án Tối cao.