Theo các báo cáo, Amazon đang tụt hậu đáng kể trong dự án mới về Alexa của họ

Amazon đang gặp khó khăn trong việc cải tiến Alexa với AI tạo sinh mới.

: Amazon đang tụt hậu trong việc phát triển phiên bản Alexa mới sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, có thể đối mặt với nguy cơ trở thành lỗi thời. Công ty gặp khó khăn trong việc kết hợp các chức năng hiện tại của Alexa với khả năng tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên của mô hình mới. Amazon vẫn cam kết phát triển AI tạo sinh trong các sản phẩm của mình, với hy vọng cải thiện trải nghiệm người dùng.

Theo báo cáo từ Fortune, phiên bản mới của Alexa đang được nâng cấp bởi AI tạo sinh vẫn chưa sẵn sàng và có khả năng sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu mà Amazon đề ra. Những khó khăn chủ yếu bao gồm việc tích hợp các thành phần công nghệ hiện có với các năng lực mới của Alexa, cạnh tranh với các công ty như OpenAI và giải pháp của họ như ChatGPT.

Các nhân viên cũ của Amazon cho biết họ đã rời công ty phần nào do niềm tin rằng Alexa mới sẽ không bao giờ sẵn sàng, và họ e ngại Alexa sẽ thua kém so với các đối thủ. Các vấn đề tổ chức và kỹ thuật đã khiến Alexa mới khó có thể hiện thực hóa các cuộc gọi API một cách nhất quán và hiệu quả, đồng thời khó khăn trong việc huấn luyện mô hình ngôn ngữ.

Amazon vẫn tuyên bố rằng họ cam kết với sự phát triển của Alexa và trợ lý AI, với kế hoạch tăng cường tích hợp AI tạo sinh vào các thành phần khác nhau của Alexa. Họ hy vọng sẽ cải thiện khả năng đáp ứng và tính cá nhân hóa cao hơn cho người dùng, qua đó mang lại nhiều trợ lý số đáng tin cậy và chủ động hơn trong tương lai.