Theo một bản công bố gần đây, startup nhiên liệu điện tử Aether Fuels đang huy động 34,3 triệu đô la.

Aether Fuels huy động 34,3 triệu USD để sản xuất nhiên liệu điện tử từ khí thải carbon.

: Startup Aether Fuels đã gây quỹ được 30,4 triệu USD trong vòng tài trợ mới nhất để phát triển nhiên liệu cho ngành hàng không và hàng hải. Công nghệ của họ biến khí thải carbon và các dòng chất thải khác thành nhiên liệu lỏng. Công ty được thành lập từ Xora Innovation, một vườn ươm công nghệ cao của Temasek.

Aether Fuels, một startup trong lĩnh vực nhiên liệu điện tử, đã huy động được 30,4 triệu USD trong dòng vốn 34,3 triệu USD. Họ tập trung vào việc sản xuất nhiên liệu cho ngành hàng không và hàng hải sử dụng carbon dioxide và các dòng chất thải carbon khác.

Công ty khởi nghiệp này được tách ra từ Xora Innovation, incubator công nghệ sâu do Temasek điều hành. Mặc dù chưa có nhiều thông tin được công bố về quy trình chuyển đổi carbon dioxide thành nhiên liệu của Aether Fuels, một đơn đăng ký bằng sáng chế cho thấy họ đang khám phá một phương pháp sử dụng khí tự nhiên.

Tháng 2 vừa qua, Aether Fuels đã công bố một thỏa thuận cho phép họ tiếp cận chương trình chuyển đổi khí thành lỏng của GTI Energy, một tổ chức phi lợi nhuận về khí tự nhiên. Việc này mở ra tiềm năng trong việc sản xuất nhiên liệu mà có thể giảm thiểu lượng carbon thải ra môi trường, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải của ngành hàng không và hàng hải.