Threads đạt 175 triệu người dùng sau một năm

Threads do Meta phát triển đạt 175 triệu người dùng một năm sau khi ra mắt, vẫn tăng trưởng nhưng chậm lại so với lúc đầu.

: Threads, đối thủ của X, đã đạt 175 triệu người dùng hàng tháng sau một năm kể từ khi ra mắt. Mặc dù Meta chưa tiết lộ số người dùng hàng ngày, ứng dụng vẫn có tiềm năng trở thành ứng dụng tỷ người tiếp theo của công ty. Meta đang tập trung vào các thị trường như Nhật Bản và có kế hoạch bắt đầu hiển thị quảng cáo trên Threads.

Threads, đối thủ của X, đã đạt 175 triệu người dùng hàng tháng chỉ sau một năm kể từ khi được ra mắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2023. Mark Zuckerberg tuyên bố điều này khi Threads sắp kỷ niệm một năm tuổi, trong khi đó Elon Musk không chia sẻ số liệu tương tự cho X kể từ khi tiếp quản dịch vụ này.

Meta vẫn chưa tiết lộ số người dùng hàng ngày của Threads, cho thấy ứng dụng này vẫn thu hút nhiều lượt truy cập nhất thời hơn là người dùng thường xuyên. Tuy nhiên, với 175 triệu người dùng hàng tháng, Threads đã vượt qua nhiều thí nghiệm ứng dụng độc lập khác của Meta trong những năm qua.

Để tiếp tục tăng trưởng, Meta đang tập trung vào các thị trường như Nhật Bản và dự định hiển thị quảng cáo trên Threads vào năm sau. Adam Mosseri, giám đốc Instagram, nhấn mạnh rằng mục tiêu nhưng không chỉ là số lượng mà còn là tầm quan trọng văn hóa của ứng dụng.