Tính năng Trí tuệ nhân tạo Recall đầy tiện ích của Microsoft đang bị trì hoãn

Microsoft hoãn ra mắt tính năng Recall AI trong Copilot Plus PCs do lo ngại về bảo mật.

: Microsoft đã lên kế hoạch ra mắt Recall AI nhưng hoãn để kiểm tra bảo mật qua Windows Insider. Recall cho phép chụp và tìm kiếm hoạt động trên PC nhưng gây lo ngại về quyền riêng tư. Microsoft cam kết cải thiện bảo mật, xác thực qua Windows Hello và giữ dữ liệu cục bộ.

Microsoft đang hoãn tính năng Recall AI, một phần mềm cho phép người dùng chụp màn hình và tìm kiếm các hoạt động của họ trên PC, dự kiến phát hành cùng với máy tính Copilot Plus. Sự trì hoãn này là để đảm bảo tính năng đáp ứng các yêu cầu bảo mật cao, sau khi đã nhận phản hồi từ các chuyên gia bảo mật và người dùng về khả năng vi phạm quyền riêng tư.

Trong khi đó, Microsoft cam kết thực hiện ba cải tiến lớn cho Recall, bao gồm việc người dùng tự lựa chọn sử dụng, mã hóa cơ sở dữ liệu và xác thực qua Windows Hello. Mọi thông tin được thu thập bởi Recall đều được giữ riêng tư, không sử dụng cho việc huấn luyện mô hình AI của Microsoft.

Brad Smith, phó chủ tịch kiêm chủ tịch của Microsoft, khẳng định tầm quan trọng của bảo mật lên trên các công nghệ khác, kể cả AI, trong chiến lược tương lai của công ty. Sự chậm trễ này phản ánh định hướng mới của Microsoft trong việc đặt bảo mật làm ưu tiên hàng đầu, trong đó bao gồm cả việc đánh giá hàng năm đối với tất cả nhân viên liên quan đến bảo mật.