Triển khai PCIe 6.0 và 7.0 gặp phải sự chậm trễ

Triển khai PCIe 6.0 và 7.0 bị chậm do rào cản mới, dự kiến ra mắt sau.

: Triển khai PCIe 6.0 và 7.0 đã gặp phải sự chậm trễ do các thách thức trong quá trình phát triển và kiểm định. Các thông số kỹ thuật cuối cùng cho PCIe 6.0 đã được phát hành vào đầu năm 2022. Hiện tại, chương trình tuân thủ ban đầu cho PCIe 6.0 dự kiến sẽ bắt đầu vào quý hai năm 2024, với phiên bản hoàn thiện hơn được lên kế hoạch cho năm 2025, và chương trình tuân thủ cho PCIe 7.0 bị hoãn lại đến năm 2028.

PCIe 6.0 và 7.0 đang gặp phải sự chậm trễ trong triển khai. Các chương trình tuân thủ cho cả hai tiêu chuẩn này đã bị hoãn lại một năm, mặc dù tiến độ phát triển vẫn ổn định với phiên bản nháp 0.5 cho PCIe 7.0.

Các thông số kỹ thuật cuối cùng cho PCIe 6.0 đã được phát hành vào đầu năm 2022. Hiện tại, chương trình tuân thủ ban đầu cho PCIe 6.0 dự kiến sẽ bắt đầu vào quý hai năm 2024, với phiên bản hoàn thiện hơn được lên kế hoạch cho năm 2025, và chương trình tuân thủ cho PCIe 7.0 bị hoãn lại đến năm 2028.

Các tiêu chuẩn mới này, bao gồm cả nâng cấp lên kết nối quang học, ban đầu sẽ phục vụ các trung tâm dữ liệu, tiếp theo là các ứng dụng công nghiệp, ô tô, hàng không vũ trụ và quân sự, trước khi đến tay người tiêu dùng. PCIe 6.0 sẽ tăng băng thông lên 256 GB/s và PCIe 7.0 lên 512 GB/s trên các làn x16.