Uber sẽ trả bạn $1,000 để bạn không dùng xe cá nhân trong năm tuần

Uber sẽ trả $1,000 để 175 người tại Mỹ và Canada bỏ xe trong năm tuần và sử dụng các phương tiện vận chuyển khác.

: Uber sẽ trả $1,000 cho 175 người tại các thành phố lớn của Mỹ và Canada để họ không dùng xe cá nhân trong năm tuần và sử dụng Uber, xe đạp, xe scooter, và phương tiện công cộng. Thử nghiệm này nhằm nêu bật các chi phí cao và tác động tiêu cực của việc sở hữu xe cá nhân. Uber đã thực hiện thử nghiệm tương tự ở Úc vào năm 2023.

Uber sẽ trả $1,000 cho 175 người tại Mỹ và Canada để họ không dùng xe cá nhân trong năm tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8. Người tham gia sẽ nhận $500 trong Uber Cash, $200 cho việc thuê xe hoặc chia sẻ xe, và $300 cho các phương tiện di chuyển khác như phương tiện công cộng.

Các thành phố tham gia bao gồm Los Angeles, Chicago, Washington, DC, Miami, San Francisco, Toronto, và Vancouver. Thử nghiệm này dựa trên một thí nghiệm tương tự tại Úc năm 2023 và nhằm mục đích nhấn mạnh các chi phí cao và tác động tiêu cực của việc sở hữu xe cá nhân.

Người tham gia cần có giấy phép lái xe, sử dụng xe cá nhân hơn ba lần mỗi tuần và phải ghi chép lại thói quen di chuyển của mình trong tuần đầu tiên. Thử nghiệm này cũng nhằm kiểm tra cách mọi người sống