Uber và Lyft hiện được yêu cầu trả các tài xế dịch vụ chia sẻ xe ở Massachusetts 32 đô la một giờ

Tài xế Uber và Lyft ở Massachusetts sẽ nhận mức lương tối thiểu 32,50 đô la/giờ từ ngày 15/8, cùng với các lợi ích khác như nghỉ ốm có lương.

: Tài xế Uber và Lyft ở Massachusetts sẽ nhận mức lương tối thiểu 32,50 đô la/giờ từ ngày 15/8, sau thỏa thuận giữa bang và doanh nghiệp. Các tài xế cũng sẽ được hưởng các lợi ích như nghỉ ốm có lương và trợ cấp chăm sóc sức khỏe. Thỏa thuận cũng yêu cầu hai công ty ngừng hỗ trợ chiến dịch trưng cầu dân ý tương tự ở bang khác.

Tài xế Uber và Lyft ở Massachusetts sẽ nhận mức lương tối thiểu 32,50 đô la/giờ từ ngày 15/8, kèm các lợi ích như nghỉ ốm có lương và trợ cấp chăm sóc sức khỏe. Thỏa thuận này đạt được sau khi Tổng chưởng lý Andrea Campbell kiện các công ty này, yêu cầu coi tài xế như nhân viên theo luật bang.

Hai công ty cũng đồng ý trả tổng cộng 175 triệu đô la, phần lớn để bồi thường cho các tài xế hiện tại và cựu tài xế bị trả lương thấp hơn quy định. Thỏa thuận yêu cầu các công ty thực hiện kiểm toán hàng năm và nộp báo cáo cho văn phòng Tổng chưởng lý.

Thỏa thuận này khiến Uber và Lyft phải ngừng hỗ trợ các chiến dịch trưng cầu dân ý tương tự ở bang khác. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi cho tài xế trong bối cảnh luật pháp bang khác đang cố gắng né tránh việc yêu cầu các công ty đối xử với người lao động tự do như nhân viên.