Ứng dụng ChatGPT dành cho Mac của OpenAI đã lưu trữ các cuộc trò chuyện dưới dạng văn bản thuần túy

Ứng dụng ChatGPT trên Mac từng lưu cuộc trò chuyện dưới dạng văn bản thuần. Sau khi phát hiện lỗ hổng bảo mật, OpenAI đã mã hóa các cuộc trò chuyện.

: Ứng dụng ChatGPT trên macOS của OpenAI lưu trữ cuộc trò chuyện dưới dạng văn bản thuần túy, tạo ra rủi ro bảo mật nghiêm trọng. OpenAI đã phát hành bản cập nhật để mã hóa các cuộc trò chuyện, nâng cao bảo mật. Pedro José Pereira Vieito đã phát hiện vấn đề này và tạo ứng dụng minh họa cách truy cập và cũng đã xác nhận bản cập nhật đã khắc phục vấn đề.

Ứng dụng ChatGPT trên macOS của OpenAI có vấn đề bảo mật khi lưu trữ cuộc trò chuyện dưới dạng văn bản thuần túy. Điều này cho phép bất kỳ kẻ xấu nào có quyền truy cập vào máy tính của bạn có thể dễ dàng đọc các cuộc trò chuyện và dữ liệu liên quan.

Sau khi nhận được thông báo về vấn đề này từ The Verge, OpenAI đã phát hành bản cập nhật để mã hóa các cuộc trò chuyện. Phát ngôn viên Taya Christianson của OpenAI xác nhận rằng công ty cam kết duy trì tiêu chuẩn bảo mật cao trong suốt quá trình phát triển công nghệ.

Pedro José Pereira Vieito đã phát hiện vấn đề sau khi kiểm tra cách OpenAI lưu trữ dữ liệu. Sau khi cập nhật, ứng dụng Pereira Vieito tạo ra không còn hoạt động và cuộc trò chuyện không còn có thể đọc được dưới dạng văn bản thuần.