Ứng dụng giả lập Delta đang thay đổi logo sau khi bị Adobe đe dọa

Adobe yêu cầu Delta Emulator thay đổi logo do trùng lặp với logo của Adobe Experience Cloud.

: Delta Emulator đang thay đổi logo vì Adobe cho rằng logo hiện tại của họ quá giống với logo của Adobe. Adobe đã gửi yêu cầu thay đổi logo này vào ngày 7 tháng 5 sau đó liên hệ với Apple vào ngày tiếp theo để thông báo về sự vi phạm. Delta Emulator đã đồng ý thay đổi logo để tránh nhầm lẫn.

Đầu tháng 5, Delta Emulator nhận được email từ luật sư của Adobe yêu cầu họ phải thay đổi logo vì thiết kế hiện tại quá giống với logo của Adobe Experience Cloud. Adobe cho rằng logo của Delta với chữ 'D' phối cách quá giống với chữ 'A' của họ, dù không sử dụng từ 'vi phạm' hay đưa ra các lời đe dọa cụ thể. Email của Adobe được viết khá lịch sự, đề nghị Delta thay đổi logo để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ của Adobe.

Không chờ đợi phản hồi từ Delta, Adobe đã nhanh chóng liên hệ với Apple vào ngày hôm sau để thông báo rằng Delta đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ. Điều này khiến Apple có thể sẽ gỡ bỏ Delta Emulator khỏi App Store. Để tránh tình huống xấu này, Delta Emulator đã quyết định thay đổi logo và thông báo rằng họ đang thiết kế một logo mới hoàn toàn, trong khi tạm thời sử dụng một logo thay thế trên App Store và AltStore.

Việc này cho thấy sự cấp thiết của Delta Emulator trong việc đảm bảo sự tồn tại của ứng dụng trên các nền tảng phân phối, và cũng là một bước đi tránh những tranh chấp pháp lý có thể kéo dài. Thay vì đấu tranh, Delta đã chọn con đường nhanh chóng giải quyết thông qua thay đổi logo để tránh bất kỳ sự phức tạp nào và đảm bảo quyền tiếp tục phục vụ cộng đồng người dùng của mình.