Ứng dụng Steam có thêm khả năng ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ game

Valve đưa tính năng ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ gameplay vào ứng dụng Steam, áp dụng cho cả Steam Deck.

: Valve bổ sung tính năng ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ gameplay vào ứng dụng Steam, có thể điều chỉnh độ dài video tối đa 120 phút và lưu trữ khoảng 10 GB. Tính năng này hỗ trợ các game không xung đột với Steam overlay và chỉ ghi lại cửa sổ game để bảo vệ quyền riêng tư. Người dùng dễ dàng chia sẻ video qua nhiều thiết bị và QR codes.

Valve đã tích hợp tính năng ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ gameplay vào ứng dụng Steam, giúp người dùng nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các đoạn clip gameplay. Người dùng có thể ghi lại các phiên chơi game dài tối đa 120 phút và video chất lượng 12Mbps sẽ chiếm khoảng 10 GB dung lượng lưu trữ.

Tính năng này hỗ trợ tất cả các game không xung đột với Steam overlay và chỉ ghi lại cửa sổ game để bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm soát khi nào ghi lại âm thanh từ các phần mềm khác như voice chat và footage không tự động tải lên.

Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ video qua nhiều thiết bị có cài đặt Steam, bao gồm cả Steam Deck, thiết bị di động thông qua ứng dụng Steam hoặc mã QR, trực tiếp vào cửa sổ chat Steam hoặc qua các liên kết URL tạm thời. Valve khuyến khích người dùng tham gia beta và để lại phản hồi để cải thiện tính năng này.