Ủy ban Châu Âu phát hiện mô hình 'trả tiền hoặc đồng ý' của Meta vi phạm quy tắc cạnh tranh của EU

Ủy ban Châu Âu phát hiện Meta vi phạm quy tắc cạnh tranh DMA do mô hình 'trả tiền hoặc đồng ý'.

: Ủy ban Châu Âu phát hiện mô hình 'trả tiền hoặc đồng ý' của Meta vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Meta buộc người dùng đồng ý theo dõi quảng cáo hoặc trả gần €13 mỗi tháng để không xem quảng cáo. EU yêu cầu Meta cung cấp dịch vụ tương đương miễn phí hoặc ít dữ liệu cá nhân hơn cho quảng cáo.

Ủy ban Châu Âu đã phát hiện rằng mô hình 'trả tiền hoặc đồng ý' của Meta không tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Theo Ủy ban, lựa chọn nhị phân này buộc người dùng đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân mà không cung cấp phiên bản tương đương nhưng ít tùy chỉnh hơn của mạng xã hội của Meta.

Mô hình này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Meta, với mức phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu hàng năm, và có thể lên đến 20% cho các lỗi tái phạm. EU có thể buộc Meta từ bỏ mô hình kinh doanh yêu cầu người dùng đồng ý theo dõi quảng cáo hoặc trả phí sử dụng mạng xã hội.

Ủy ban nhận định rằng nếu dịch vụ xã hội của Meta vẫn miễn phí, thì phiên bản tương đương cho người không đồng ý theo dõi cũng phải miễn phí. Meta có thể vẫn cung cấp lựa chọn trả tiền, nhưng phải là lựa chọn thứ ba bổ sung cho phiên bản miễn phí không yêu cầu đồng ý theo dõi.