Vụ hack OpenAI là lời nhắc nhở rằng các công ty AI là kho báu đối với tin tặc

Vụ hack OpenAI nhắc nhở các công ty AI là mục tiêu béo bở cho tin tặc dù không có dữ liệu bí mật bị lấy cắp.

: Vụ hack hệ thống OpenAI chỉ truy cập vào diễn đàn nhân viên nhưng cảnh báo rằng các công ty AI trở thành mục tiêu hấp dẫn cho tin tặc. Rủi ro chính không chỉ ở việc tiết lộ dữ liệu huấn luyện mà còn là thông tin người dùng và dữ liệu khách hàng. Các công ty AI cần phải cảnh giác khi dần đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công mạng.

Vụ hack hệ thống OpenAI tuy chỉ truy cập vào diễn đàn nội bộ nhân viên nhưng nhấn mạnh rằng các công ty AI đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các tin tặc. Dữ liệu huấn luyện, thông tin người dùng và dữ liệu khách hàng là những tài sản quý giá cần được bảo vệ kỹ lưỡng.

Các công ty AI như OpenAI sở hữu lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ, cần rất nhiều công sức và tiền bạc để xây dựng. Điều này làm cho dữ liệu của họ trở nên cực kỳ giá trị với các đối thủ cạnh tranh.

Dữ liệu người dùng từ các cuộc trò chuyện với ChatGPT và dữ liệu khách hàng từ các công ty sử dụng API của OpenAI càng tăng thêm giá trị dữ liệu của công ty này. Những cuộc tấn công, dù không nghiêm trọng, cũng nhắc chúng ta cảnh giác với bảo mật dữ liệu trong ngành công nghệ AI.