YouTube cập nhật công cụ tẩy loại bỏ nhạc có bản quyền mà không ảnh hưởng đến âm thanh khác

YouTube giới thiệu công cụ Erase Song cập nhật để loại bỏ nhạc có bản quyền mà không ảnh hưởng đến âm thanh khác.

: YouTube cập nhật công cụ Erase Song, giúp gỡ bỏ nhạc có bản quyền mà không ảnh hưởng âm thanh khác trong video. Công cụ này sử dụng thuật toán AI để phát hiện và gỡ bỏ chính xác nhạc có bản quyền. Tuy nhiên, YouTube cảnh báo rằng thuật toán có thể không luôn hiệu quả và đưa ra các tùy chọn chỉnh sửa khác.

Ngày 4 tháng 7, YouTube giới thiệu công cụ Erase Song cập nhật giúp người sáng tạo dễ dàng loại bỏ nhạc có bản quyền khỏi video mà không ảnh hưởng đến các âm thanh khác như đối thoại hay hiệu ứng âm thanh. Giám đốc YouTube Neal Mohan đăng tải thông tin này trên mạng xã hội X và cho biết công cụ mới này giúp gỡ bỏ nhạc có bản quyền dễ dàng trong khi giữ nguyên các âm thanh khác trong video.

YouTube cho biết đã thử nghiệm công cụ này trong một thời gian, nhưng trước đây độ chính xác không cao. Công cụ mới sử dụng thuật toán AI để phát hiện và loại bỏ chính xác nhạc có bản quyền mà không ảnh hưởng đến các âm thanh khác trong video.

Trên trang hỗ trợ của mình, YouTube cảnh báo rằng có khi thuật toán có thể không loại bỏ chính xác nhạc. Trong trường hợp đó, người sáng tạo có thể sử dụng các tùy chọn khác như tắt toàn bộ âm thanh trong đoạn có nhạc hoặc cắt bỏ đoạn có nhạc. Sau khi chỉnh sửa video thành công, YouTube sẽ loại bỏ yêu cầu bản quyền.